AVUNDUK: “KEPENK İNDİRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Avunduk, ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğinin reel sektörün başarısı ile paralel olduğunu ifade etti

0

Elif ŞEN ÇATAL

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,ülkede sağlam bir sağlık altyapısı oluşturulmadan bir normalleşme sürecine geçilmesi durumunda bir çok işletmenin kepenk indirmek zorunda kalacağını belirterek  “Unutulmamalıdır ki, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilirliği, reel sektörün başarısı ile paraleldir” dedi.

Yenitip Coronavirüs (COVİD 19) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntıları beraberinde getirirken Avunduk,1,3 milyar dolarlık bütçe açığı ile yılı kapatan, an itibariyle öncü sektörler olarak nitelendirilen turizm ve yükseköğretimdeki olağan gelirlerinden de feragat etmek zorunda kalan ülkemiz ekonomisini, üretim gücü yüksek diğer dünya ülkelerine kıyasen daha derinden etkilediğini belirtti.

Ülke ekonomisinin %10’unu oluşturan sanayi sektörünün, diğer birçok sektörle etkileşim içerisinde olduğunu anlatan Avunduk, talepteki düşüşün sanayi sektörüne olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

“YERLİ ÜRETİME VURGU YAPTIK…”

Pandemi sürecinde katma değeri yüksek ekonomik aktivitelerin öneminin acı bir şekilde tecrübe edildiğini söyleyen Avunduk, bu süreçte yerli üretime ve yarattığı katma değere vurgu yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Avunduk, hükümetten sanayici için taleplerde bulunduklarının da altını çizdi.

“HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUNUYOR”

Alınan önlemler çerçevesinde kapalı kalan iş yerlerinin açılmasıyla salgının yarattığı yaraların da kapanmaya başladığını dile getiren Avunduk, Ancak, karşımızda duran ekonomik sorunlar, palyatif önlemlerle giderilebilecek türden kolay sorunlar değildir. Ülke olağan nüfusunun neredeyse, %17’si yurtdışındadır. Öğrenciler ve işçiler bu yüzdeliğin çoğunluğunu oluştururken, geçtiğimiz yıl 1.2 milyon civarı turist ağırlayan ülkemiz için, sektörün şu an içerisinde bulunduğu ‘sıfır” misafir durumu,  toplam talepteki muazzam düşüşü gözler önüne sermektedir. Tüm bunlarla birlikte, sanayi sektörü, özellikle ithalatta haksız rekabete maruz kalmakta ve girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı olumsuz yönde etkilenmektedir” şeklinde konuştu.

“İŞLETMELER KEPENK İNDİRMEK ZORUNDA KALACAK”

Yaşanan süreçle ilgili birçok kesimin söylediği ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünün doğruluğuna inanç bildiren Avunduk, pandemi nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden hizmet vermeye başladığını ancak bırakılan noktaya dönülemediğini vurguladı. Ülkede sağlam bir sağlık altyapısı oluşturulmadan bir normalleşme sürecine geçilmesi durumunda bir çok işletmenin kepenk indirmek zorunda kalacağını belirten Avunduk,

“Unutulmamalıdır ki, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilirliği, reel sektörün başarısı ile paraleldir” dedi.

“TOPLUMUN HER KESİMİ SORUMLUDUR”

Gerek sağlık alanında gerekse ekonomik anlamda atılan ve atılacak bütün adımların toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu dile getiren Avunduk, bu anlayışla Sanayi Odası olarak sürecin tamamında yapıcı bir tutum sergilemeye çalıştıklarını ifade etti. Bu doğrultuda ekonomi politikalarını oluşturan hükümeti, ekonominin sadece kamu sektörü ve kamu bütçesi olmadığı konusunda uyardıklarını dile getiren Avunduk, toplumun refahı ve geleceği için ekonominin bütün olarak ele alınması konusunda davette bulunduklarını hatırlattı.

“TALEPLERİMİZDE ISRARCI OLACAĞIZ”

Hükümetin aldığı ekonomik önlemleri pandeminin neden olduğu ekonomik yaraların sarılmasına yönelik tedbirler olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Avunduk, “ Sanayi sektörü açısından, ekonomik paketle sunulan, uzun vadeli finansmana erişim, elektrik teşviklerindeki artış, kamunun uzun zamandır reel sektöre ödemediği borçların kapatılacak olması, %75 oranındaki sosyal sigorta prim desteği ve yeni istihdamlar için tanımlanan sosyal sigorta ve maaş destekleri olumlu karşılanabilir. Sanayicimiz için elzem olan somut taleplerimiz ile ilgili elbette ısrarlı olmaya devam edeceğiz. 3. Ekonomik Pakette, turizm ve yüksek öğretimle birlikte, yerli üretimin de öncelikler arasına alındığı bir planlama görmek istiyoruz. Yerli Üretime destek, ülke ekonomisine doğrudan katkıdır. Temennimiz, bir sonraki pakette, mal ve hizmet üretimine dayalı reel sektörün öneminin daha fazla tanınmasıdır.” şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here