RUMLARIN 2035 VİZYONU: GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İNŞA ETME

Güney Kıbrıs’ta AB fonlarının desteği ile oluşturulan Ekonomi ve Rekabet Konseyi, iki yıldan fazla bir süredir ekonomi için yeni bir model geliştirmek için 15 yıllık bir plan üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği Yapısal Fonları tarafından finanse edilen Konsey, planı bu yılın sonuna kadar tamamlaması bekleyen akademisyen ve iş liderlerinden oluşan ekibi bir araya getirdi.

Cyprus Mail ile bir söyleşi yapan, eski maliye bakanı ve projenin başkanı Takis Klerides, VISION 2035 planının nasıl ilerleyeceğine ve belirli sektörleri nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini aktardı.

“Planın statik olmadığını anlamak önemlidir; dünya ve ekonomi değiştikçe değişecek ve gelişecektir. 2030’daki Çin, 2020’deki Çin ile çok benzer olmayabilir. Dolayısıyla bu devam eden bir süreç.”

Ancak planın amacı açıktır: Klerides, “Projenin önemli bir sonucunun, karşılaştırmalı ve rekabetçi avantajlara dayalı olarak, uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşmak için itici güç olabilecek anahtar, mevcut ve yeni sektörlerin belirlenmesi olması beklenmektedir. Kıbrıs gelişti ya da gelişebilir” diye ısrar ediyor.

Amaç, Kıbrıs Rum ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirmek, olumsuz iç ve dış faktörlere karşı dayanıklılığını artırmak; sürdürülebilir ve uzun vadeli kalkınma potansiyelini iyileştirmektir.

TAKİS KLERİDES: Eski Maliye Bakanı, ekonomik vizyonu yenilemek için çalışıyor.

“Ortaya çıkabilecek en büyük soru, Hükümetin (şimdiki veya gelecekteki) bu stratejik çalışmanın tavsiyelerini ve önerilerini benimseyip kabul edip etmeyeceğidir. Başından itibaren ilgili tüm ilgilileri sürece dahil etme planımız, bizi çalışmanın tüm taraflarca gemiye alınacağına inanmaya teşvik ediyor. Önerimiz, bu uzun vadeli stratejiyi devlet bütçesiyle ilişkilendirmek ve bunu siyasi destekli resmi bir varlığa dönüştürmek olacak” diye açıklıyor Klerides.

Klerides, iş dünyasının işlerini şu sektörlere doğru genişletmeyi planlamaya başlaması gerektiğine dikkat çekiyor: Tarım Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Hafif Üretim , Profesyonel Hizmetler, Güneş Enerjisi, Üçüncül Eğitim, Turizm, Yeşil Ekonomi ve İnovasyon ve Ar-Ge.

TEKNOLOJİK TARIM

Teknolojik tarım için, kaynakları birleştirmek ve ortak bir teknoloji tabanını paylaşmak için kooperatiflerin kurulmasını ve genişletilmesini teşvik etmemiz gerekiyor. Tarım enstitüsünün himayesi altında, çiftçilerin başka küçük miktarlarda kiralanabilecek bir teknoloji getirebiliriz. Ayrıca su kaynaklarının ortak kullanımı ve optimizasyonu için bir strateji geliştirebiliriz. Çiftçiler ayrıca, özel iklim koşullarımızda gelişen mahsullerde uzmanlaşmaya teşvik edilmelidir.

HAFİF SANAYİ

Zorluklar ve doğal dezavantajlar dikkate alınarak, gıda işleme, ilaç ve biyoteknolojiye önem verilmelidir. Kıbrıs’ta yüksek katma değerli sektörler kurmak için uygun teşvikler verilerek yüksek değerli mallara vurgu yapılmalıdır. Kıbrıs’ta uygun maliyetli olabilecek birçok üretim türü vardır; sektörü genişletmeye çalışacağız.

E-TİCARET VE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Hükümet, altyapıdaki iyileştirmeleri destekleyecek ve küçük şirketlerin web tarafından oluşturulan küresel pazarda rekabet etmelerine, ürünleri pazarlamak için yeni kanallar bulmalarına yardımcı olacak. Lojistik sağlayıcıları da desteklenecektir. Ayrıca e-ticaret için geliştirilmiş bir yasal çerçeve olacaktır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) için, uluslararası BİT firmalarını Kıbrıs’ta kurmaya veya yerel işletmelerle ortak olmaya teşvik etmeliyiz. Hedeflenen göçmenlik “yüksek vasıflı vizeler” sağlayarak eksik becerilerdeki boşlukları doldurmak. Vergi indirimleriyle bilim parkları inşa etmeyi teşvik edin. Hükümet, vergi teşvikleri yoluyla BT şirketlerini çekmeli, yetenek gelişimine yardımcı olmalı ve uluslararası yetenekleri çekmeli ve yeni başlayanları desteklemeli.

PROFESYONEL HİZMETLER

Hükümet, Digital Nomads serbest çalışanlarını ve uzaktan çalışanları çekmek için çalışmaya devam edecek. Profesyonel hizmet yelpazesini son 40 yılda sağladığımızdan genişletmek için genişletmeliyiz, örn. iş hizmetleri, hazine, uyumluluk, risk yönetimi, dijital geliştirme, çok coğrafi konumlar için yeni roller sağlayacaktır.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Bu, yenilenebilir enerji ürünlerinin yüksek teknolojili üretimine odaklanarak büyüyecek ve hem Kıbrıs hem de denizaşırı ülkeler için güneş/PH panelleri üretmek için diğer gelişmiş şirketlerle ortaklık desteklenecektir. Bu tür teknolojilerin hükümet ve yerel yönetim için kullanımı desteklenecektir.

ÜÇÜNCÜL EĞİTİM

Mevcut işgücünün becerilerini geleceğin işgücü piyasasına uyacak şekilde geliştirmek için çalışacağız. Mevcut nitelik uyumsuzluklarını fark etmeli ve orta öğretim eğitimini modern eleştirel düşünme ve dijital beceri geliştirme yöntemlerine dönüştürmeliyiz.

TURİZM

Turizm, yüksek hacimli ve mevsimsel modeller kullanılarak yavaş yavaş büyümelidir. Ekoturizm ve tarım turizmi gibi yeni sektörlerde çeşitlenmenin yanı sıra sağlık tesislerinin kurulmasını da teşvik edeceğiz. Daha kaliteli otellere genişlemeye ve iş ziyaretçilerini hedeflemeye vurgu yapılmalıdır. Ayrıca önümüzdeki 10-15 yıl içinde net karbon sıfırda dünya lideri olmayı hedeflemeliyiz.

İNOVASYON VE AR-GE

En iyi sonuçları elde etmek ve bir inovasyon kümelenmesi geliştirmek için doğru planlama ve işbirliği gereklidir. İnovasyon düzeyini iyileştirmek için eğitime yatırım yapmak, akademik topluluk ve işletmeler arasında işbirliğini teşvik etmek gibi politikalar uygulamalı ve genellikle dijital dostu bir iş ortamını hedeflemeliyiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here