UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun  bugünkü toplantısında güncel konuşma yaparak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e eleştirilerde bulundu.

Çaluda’nın yaptığı açıklamaya göre, Çaluda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na 11 soru yöneltti.

Sorular şu şekilde:

1: 9 Şubat tarihinde bir TV kanalında yayımlanan programa çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Sayın Turgay Deniz, kendisinin de bulunduğu 20 kişilik bir yemekte “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” kapsamında yerel iş gücüne 500 ila 900 TL ek maaş desteği vermek istemenizin sebebini yaptığınız konuşmada açıkladığınızı söyledi.

Söz konusu yemekte “buradan ben geri adım atmam, bu benim gelecek hayatımdır. Ben bundan sonra seçimi kazanmazsam ne yapacağım. Ben bu yola baş koydum. Geri adım atmam” dediniz mi?

Ayrıca yine Sayın bakana sormak istiyorum,  ticaret odası başkanının dediği gibi bu tüzüğü “tamamen kendi siyasi geleceğinizi düşünerek oy almak için mi ortaya attınız? Sonuç olarak tüzüğün akıbeti ne oldu?

2: Hükümet programında “Asgari Ücret Yasası değiştirilerek, komisyonun daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede asgari ücret belirlenme süreci daha bilimsel ve nesnel verilerle yürütülecektir” demiştiniz. Asgari ücret belirleme sürecinde hangi bilimsel ve nesnel verileri kullandınız? Ve ayrıca komisyon hedeflendiği gibi daha katılımcı bir anlayışa kavuşabildi mi?

3: Yine hükümet programında “Çalışan ile işveren arasındaki istihdam ilişkisinden doğan bireysel iş uyuşmazlıklarının, yargısal yollara başvuru hakkını ortadan kaldırmaksızın, uzlaşmacı bir şekilde çözümü için izlenecek usul ve esasları düzenleyen İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası hazırlanacak ve kamuoyunun görüşleri de alınarak hayata geçirilecektir” dediniz.

‘Uyuşmazlıkların Davasız Hali Yasası’ konusunda neler yaptınız?

5: Yine aynı programda ‘KKTC’de yaşayan kişilerin, işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitim erişim ve meslekte ilerlemede, mal ve hizmetlere erişimde; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla Ayrımcılığı Önleme Yasası çıkarılacaktır’ demiştiniz.

‘Ayrımcılığı Önleme Yasası’ konusunda bu güne kadar hangi adımları attınız?

6: Yine hükümet programında ‘İş yerlerinde cinsiyete dayalı dolaylı ve dolaysız ayrımcılığı ve cinsel tacizi yasaklayan, eşit muamele ilkesinin istihdam, eğitim ve mal ile hizmetlere erişimde etkin olmasını sağlayan ve ayrımcılık mağdurlarının şikayetlerini inceleyecek bağımsız ve tarafsız Eşitlik Komiseri’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği Yasası çıkarılacaktır’ demiştiniz.

‘Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği Yasası’nı çıkarmaktan vaz mı geçtiniz?

7: Aynı programda ‘Özel sektörde çalışma koşullarının ve çalışma saatlerinin iyileştirilmesi gerektiği bilinci içerisinde tüzük çalışmaları için çalışma başlatılacaktır’ demenize rağmen bugüne kadar somut adım attınız mı?

8: Yine hükümet programında ‘İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile “İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” değiştirilecektir’ demiştiniz.

Göreve geldiğiniz günden bu yana iş sağlığı ve güvenliği konusunda ölümleri engellemek adına ciddi bir çaba içinde olduğunuzu her platformda dile getiriyorsunuz. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki 2018 yılı en fazla ölümün olduğu yıl oldu.

Bu ölümlerin önlenmesi için tedbir alıyor musunuz? Ayrıca inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü konusunda ne yaptınız?

9: Yine hükümet programınızda ‘İş ve İşçi bulma faaliyetlerinin daha verimli etkin ve iş gücü piyasasına hizmet edebilen bir yapıya kavuşturulması yönünde yazılım sistemi hayata geçirilecektir’ demenize rağmen, bu konuda somut adımlar atmadığınızı görüyoruz? Bu konuda herhangi bir somut çalışmanız var mı?

10: Aynı programda ‘Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen mevzuat değiştirilecek, çalışma izinleri ile ilgili olarak çalışmak üzere ülkemize gelecek olanlardan “iyi hal” belgesi istenecek ve bu husus titizlikle gözetilecektir” demiştiniz.

Bu konuda hassasiyet göstermekten ve iyi hal belgesi istemekten vaz mı geçtiniz?”

11: Son olarak hükümet programında ‘Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı primlerinin gerçek kazançlar üzerinden tahsil edilebilmesi için çalışmalar başlatılacak ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılarak ortak çalışma yürütülecektir. Bu bağlamda farklı devlet kurumlarına farklı bordro sunulması uygulamasına son verilerek tek tip bordro uygulamasına geçilecektir’ demiştiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here