Bakan Sucuoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

‘‘Covid-19 virüsünün tüm dünyayı sardığı ve çok sayıda can aldığı bu zamanda , içinden geçtiğimiz olağanüstü şartlar; çalışma hayatında iş güvenliği kadar iş sağlığının da ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışma yaşamının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği , yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil; her gün, her an , her yerde karşımıza çıkan, hayati önem taşıyan bir olgudur.

Bu amaç doğrultusunda başta; işin insana, insanın da işe uygunluğunu sağlamak, ardından çalışma koşullarını yaratmak öncelikli olmalıdır.

Bakanlığımız, son bir yıl içerisinde dünya uygulamalarını ve en önemlisi de ülkemiz şartlarını göz önünde bulundurarak, en tehlikeli sektörlerimizden biri olan inşaat sektörü için ‘‘ İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ’’nü yürürlüğe koymuştur.

Genel olarak bu tüzükte inşaatlarda görev alan tüm paydaşların görevleri ve sorumlulukları artırılarak daha anlaşılır hale getirilmiştir. Ayrıca inşaat işindeki tüm süreçlerle ile ilgili güvenlikli çalışma adımları tanımlanmıştır. Bu sektörde kullanılan iş İskeleleri için standartlar belirlenmiş ve adaya girişleri kontrol altına alınmıştır. Bu tüzük ile paralel olarak ve diğer sektörleri de göz önünde bulundurarak, Bakanlığımız tarafından, ‘‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’’ ile ‘‘İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Esasları Tüzüğü ’’ve ‘‘İşin Kısmen veya Tamamen Durdurulmasına İlişkin Hususlar Tüzüğü’’ de yürürlüğe geçirilmiştir.

Dünya sağlığını ve halkımızın sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını sürecinde, çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla; işyerlerinde ,inşaat şantiye alanlarında ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanlarında uygulanması gereken önlemler için Bakanlığımız tarafından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yol gösterecek kontrol listeleri hazırlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta işveren ve çalışanlarımız olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesileyle, tüm işyerlerimizi Covid-19 virüsüne karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gerekliliklerini yerine getirmeye ve önlemleri almaya davet eder, tüm çalışanlara ve vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli günler dilerim.’’

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here