KKTC devleti eğitim ve sağlık alanında tam anlamı ile sınıfta kalmıştır. Çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyen aileler, gelirlerinin önemli bir bölümünü özel okullara veya özel derslere harcarken, devletin özel sağlık hizmetlerinden ve özel derslerden yeterince vergi toplayamadığı yıllardan beri üzerinde durulan bir konu olagelmiştir.

2019 yılı bütçesinde 852 milyon TL’lik açığı bulunan hükümet, son zamanlarda vergi gelirlerini nasıl artıracağını tartışırken özellikle vergilendirilmemiş alanları saptama ve vergilendirme üzerinde durmaktadır. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kıbrıs gazetesinin 6 Mayıs 2019 tarihli sayısında da özel derslerin vergilendirilmemiş olmasına dikkat çekilmesi bu alanın vergilendirilmek istenen konuların başında geleceği izlenimini yaratmıştır.

Devlet okullarında tam gün eğitime geçilememesi ve öğrencilerin temel derslerden geri kalma endişesi, çocukları devlet okullarına devam eden aileleri özel ders yoluyla bu eksikliği kapatma gayretine iterken, devlet okullarında tam gün eğitime geçmeden ve eğitim kalitesini yükseltmeden alınacak bu önlem, aile bütçelerine önemli bir yük bindirecektir.

Her türlü gelirin makul oranda vergilendirilmesi ve devlet gelirlerinin tüm yurttaşlar tarafından sağlanması esas olmakla birlikte ekonomik krizin etkilerini her geçen gün artırdığı bu dönemde ve eğitim kurumlarında gerekli önlemler alınmadan atılacak bu adım sadece pahalılık yaratacak gibi görünüyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here