HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada,  İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a  Daire ile ilgili ağustos ayında ilettikleri taleplerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kaydetti.
Verilen hizmet çeşitliliği, hitap ettiği kitlenin büyüklüğü, önemi ve vatandaşla olan birebir ilişkisi dolayısı ile İçişleri Bakanlığının diğer birçok bakanlıktan farklı olduğunu belirten Türkmen,  Bakanlığın uhdesinde  önemli hizmetler veren toplam 8 daireden birinin de Tapu ve Kadastro Dairesi olduğunu kaydetti.
Türkmen, bugün içinde bulunulan durum ve şartlar dikkate alındığında, Tapu ve Kadastro Dairesi ve ilçelerde bulunan Kaza Tapu Amirliklerinin, tam anlamı ile mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde hizmet verir durumda olmadığını ileri sürdü.
Türkmen, “Tüm kamuoyu ve siyasiler çok iyi bilmelidir ki; etkin olmayan ve verimsiz bu yapı ve işleyişin sorumluluğu tek bir kesime mal edilemez, o da bu dairelerimizde özveri ile çalışan emekçilerimizdir” ifadelerini kullandı.
Türkmen,  HAK-SEN olarak, bir çok kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi, bu Dairede de özveri ile görev ifâ eden, niteliği ve bilgi donanımı yüksek çalışanların, hükümet erkini elinde bulunduran hükümetlerin yerine getirmediği yükümlülükler nedeniyle daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
Türkmen, Tapu ve Kadastro Dairesinin yasa ve teşkilat şemasının günün şart ve koşullarına cevap verecek şekilde düzenlenmesinin ivedi ve elzem olduğunu ifade etti.
Türkmen, kamu maliyesine gelir getirici bir noktada bulunan bu dairenin, gerek teknik ve teknolojik altyapısı gerekse diğer altyapı ve mefruşat ihtiyaçlarının ivedi olarak çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek,  İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı görev ve sorumluluk üstlenmeye davet etti.
Türken, gerek yasa, tüzük ve teşkilat yasası gerekse diğer altyapı konuları üzerine yapılması gerekli, zaruri ve ivedi her türlü açılıma HAK-SEN olarak destek vereceklerini;  atılmayan veya yapılmayan her açılım için tepkilerinin de  büyüyerek devam edeceğini belirtti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here