İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirmeye devam etti.

Komite daha sonra “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüştü ve söz konusu Yasa Tasarısının genel görüşmesine başladı. Komite, gündeminde bulunan konular ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecektir.

Komite’nin “Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu” ile ilgili toplantısına Personel Dairesi’nden Cemal Tekan, Hasret Kolcu, Refika Çanakcı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Havva Dağsever ve Olcay Kara katıldı.

“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nın ele alındığı toplantıya ise Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Fatma Memik katıldı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Toplantıya ayıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. “Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:41/2006 Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, yükseköğretim dışında kalan, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları ile Bakanlığın gözetim ve denetimi altında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait eğitim ve öğretim kurumları ile dershanelerin ve kurslar ile kurs yerlerinin denetim ve değerlendirilmesini düzenleyen yasadır.

Hali hazırda mezkûr yasa ile eğitim denetleme, değerlendirme ve yönlendirme kurullarının oluşumunda eğitim denetmenlerinin yeterli sayıda olmamasından dolayı sıkıntı yaşanmaktadır. Ayrıca mezkûr yasa 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nda belirtilen bazı hükümleri ile uygunluk sağlamamaktadır.

Keza Kamu Görevlileri Yasası’nda aday ve/veya sürekli kamu görevlilerinin performans değerlendirilmelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı açıkca hükme bağlanmıştır. Ancak mezkûr 41/2006 sayılı yasada performans değerlendirilmesi ibaresi yerine değerlendirme raporu ibaresi kullanılmıştır.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen kurulların oluşturulabilmesi amacı ile yeterli denetmen sayısının sağlamak ve aday ve/veya sürekli kamu görevlisi olarak atanan eğitim denetmenlerinin değerlendirilmesinin 7/1979 sayılı yasaya göre revize edilmesi amacı ile Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’nın hazırlanmasına gerek duyulmuştur.

“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: İnsan sağlığının en üst düzeyde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek üzere insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacı ile Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here