CADI AVCILARININ KAZANMASI OLASILIĞI, YOKTUR!

Kişiler, yasalarda açıkça belirlenen suçları işledikleri varsayılsa bile bu varsayım “şüpheden ari bir şekilde”kanıtlanana kadar suçsuz sayılırlar. Çağdaş dünyanın bunun gibi, tartışılması ayıp olan bazı temel değerleri vardır. 

Düşünce, söz ve anlatım özgürlüğü esaslı özgürlükler de bu temel değerlendendir. Kişiler, kanaatlerini hangi araçlarla olursa olsun özgürce ifade edebilmelidir.Bu kanaatlerin “saçma” olup olmadığı; bu kanaatleri ifade edenler veya dinleyicilerle ilgili kişisel bir sorundur. Saçma olsa da kanaatler özgürce ifade edilebilmelidir ve edilmektedir.

CADI AVCILIĞI

Orta Çağ Avrupa’sında, özellikle veba salgını günlerinde, insanlar nedenlerini açıklayamadıkları olayları “tanrının kendilerini cezalandırması”olarak açıklamayı denediler. Sonuçta bunu abartarak işi cadı avcılığınakadar vardırdılar. Dışlanan cins kadınlardan cadılar yarattılar; kötü olayların nedenini bu insanların varlığı ile açıklamaya ve onları ateşlerde yakarak kötülüklerden kurtulmaya çalıştılar.

Cadı avcılığı, cadı diye damgaladıkları kadınları ateşte yakmaları hiçbir işe yaramadı; bu kötülüklerin kısmen de olsa azalması için aydınlanma gerekti.Bilimsel çalışmalar değer kazandı. Veba gibi pek çok hastalık, bilim sayesinde hayatımızdan silindi gitti.

MODERN CADICILIK: Bazı kadınları cadı ilan etmek, Orta Çağ bağnazlığını yaşatmaya yetmediği gibi, modern cadıcılık da modern bağnazlığı yaşatmaya yetmeyecek.

YİNE SALGIN VAR

Şimdi artık veba yok ama Covid-19 var… Bu salgın ortamında cadı avcılığını canlandırmaya çalışanlar da var.

Bu gibi kötülüklerin, “dini esaslar” dedikleri ama aslında kendileri tarafından vaaz edilen kurallara uygun yaşanmadığı için başımıza geldiğini ileri sürüyorlar. Yeni ve “çağdaş” cadılar yaratmanın peşindedirler.Elbette arkasından bu cadıları yakalayıp ateşte yakmayı da düşüneceklerdir.

Bunu başarabileceklerini sanmıyorum. Bilim insanlarının buna izin vermeyecekleri çok açık. Bilim insanlarının Covid-19 ile mücadelede sağladıkları başarılar, cadı avcılığına geçit vermeyecektir.

YENİ MODEL CADILAR

Ama iş bununla bitmiyor. Kimi devlet yöneticileri;kendi sorumlulukları altındaki işlerdeki başarısızlıklıklarını da yeni cadılara yüklemek eğilimindedirler.

Fizik, kimya ve biyoloji ile başedemediler… Şimdi, sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve iletişim gibi davranış bilimlerine karşı mücadele ediyorlar. İktidarlarını veya değer yargılarını korumanın yolunu, bu bilim dallarını inkar etmekteve olayların sorumluluğunu “yeni cadılara” yüklemekte buldular.

Kimisi, evlilik dışı ilişkileri şeytanlaştırmaya; kimisi vatan hainliğini hortlatmaya çalışıyor. İsteyen suçu faize de yükleyebilir tabii… Serbestsiniz… Yeni cadılar yaratmaktaki yaratıcılığınız, size yüksek maaş ve Boğaz’da yalı olarak geri dönecektir!

Anasına bak kızını al, demişler… Elbette bundan bizim nasibimize de birşeyler düşecektir!

KİM BAŞARACAK?

Bu sürek avı, sizce nasıl sonuçlanacak?

Bu dünyadan gelip geçmiş ve gelip geçecek olan milyarlarca insandan biri olarak kaybedenler safında olabiliriz. Kaybederiz! Orta Çağ’ın masum kadınları gibi…

Peki bilimin kaybetmesi olasılığı var mı?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here