Rum hükümeti Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine gönderdiği memorandumla Türkiye’yi, Kıbrıslı Rumların ve mirasçılarının mülkiyet hakkı ile ilgili Dördüncü Devletlerarası “Kıbrıs Türkiye’ye karşı” kararının hükümleri konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) huzurunda bulunan bir dizi konuya cevap vermeye çağırdı. Rum tarafı, devam eden mülkiyet ihlallerinden etkilenen insanların sayısının çok fazla olduğunu ileri sürdü.

 
Rum yönetimi, Türkiye’nin AİHM kararlarına uygun olarak Kıbrıslı Rumlara ödemesi gereken 90 milyon Euro tutarındaki tazminatı ödememesi ve bunu yapamamasının nedenlerini açıklamamasından dolayı duyduğu endişeyi bir kez daha dile getirdi.

 
Rum yönetimi, gönderdiği memorandumda Bakanlar Komitesi Daimî Temsilcisinden Mahkemenin öngördüğü tazminatların ödenmesinin hayati bir öneme sahip olduğunun altının çizilmesini isteyerek Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden duyulan hayal kırıklığı vurgulanıyor. Aynı zamanda Bakanlar Komitesine tazminatların en erken zamanda ödenmesi çağrısında bulunuyor.
 
Karpaz bölgesindeki Kıbrıslı Rumlara ait mallar için Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan 422 başvurudan sadece 43’ü için karar açıklanması TMK’nın karşı karşıya bulunduğu “sistemik sorunlar” nedeni ile çalışamadığına kanıt olarak gösterilmeye çalışılıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here