TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLİŞKİLERİN YÖNETİMİ

Genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

Genelgede, KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak.

Ayrıca Genelgede, Kamu kurum ve kuruluşlarca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişinde bulunulacağı ve gerekli mutabakatın sağlanması durumunda uygulamaya geçileceği de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Resmi Gazetesi’nde dün yayımlanan genelgede, şu ifadeler yer alıyor:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerimizin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecektir.

KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla ülkemizden KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulması uygun görülmüştür.

İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu genelgeye göre Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile oluşacak geçici çalışma grupları kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.”


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here