Kararname’yle daha önce takasa ibrazı yapılmış olsun veya olmasın, karşılığı olmayan tüm çeklerle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide edilecek tüm çeklerin ilk ibrazda karşılıksız çıkması halinde başlaması ön görülen 15 günlük bekleme süresi 90 güne çıkarıldı.

Bu uygulama Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kalktığında sona erecek.
Kararname ile birlikte daha önce işleme konulan tüm çeklerin üzerindeki “karşılıksız” ibaresi değiştirilerek yerine “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ibaresi yazılacak.

Kararname sonrasında gelecek tüm karşılıksız çeklerin üzerine de aynı şekilde “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ifade yazılacak ve bu çekler için 90 günlük bekleme süresi başlayacak.

İŞTE POLİÇELER YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

GENEL GEREKÇESİ:

“Bu Yasa Gücünde Kararname, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, nakit akışları olumsuz etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak, bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mühürü basılmamış çekler ile 30 Haziran 2020 ve/veya bu tarihe kadar keşide edilen çeklerin ibrazını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasa Gücünde Kararnamenin kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2. Yasa Gücünde Kararnamenin amacı düzenlenmiştir.

Madde 3. Yasa Gücünde Kararnamenin kapsamı düzenlenmiştir.

Madde 4. Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, keşide edilen çeklere ilişkin ibraz kuralları düzenlenmiştir.

Madde 5. Yasa Gücünde Kararnamenin yürütmesine ilişkin kural düzenlenmiştir.

Madde 6. Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir.

POLİÇELER YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar:

Kısa İsim 1. Bu Yasa Gücünde Kararname, Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir.

Amaç
2. Bu Yasa Gücünde Kararnamenin amacı, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mühürü basılmamış çekler ile üzerindeki yazılı tarih 30 Haziran 2020 ve/veya bu tarihe kadar keşide edilen çeklerin ibrazını düzenlemektir.

Kapsam 3. Bu Yasa Gücünde Kararname, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar üstünden çek ibraz eden gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsar.

Korona Virüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle, Keşide Edilen Çeklere İlişkin İbraz Kuralları
Fasıl 262
29/1989
34/2006
20/2010
46/2011
21/2013 4. Poliçeler Yasası’nın 74’üncü maddesinin (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralarında yer alan 15 (on beş) iş günlük süre, bu Yasa Gücünde Kararname ile 90 (doksan) gün olarak uygulanır.
Bu Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ısdar edilmiş çekler ile keşide tarihi 30 Haziran 2020’ye kadar olan ve takasta ilk ibrazı yapılmış olsun veya olmasın karşılığı olmayan tüm çekler, herhangi bir mühür uygulanmadan “Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ibaresi ile iade edilir. Ancak, bu şekilde iade edilen çeklerin tekrar ibrazı 90 (doksan gün) sonra yapılır.

Yürütme Yetkisi 5. Bu Yasa Gücünde Kararnameyi, maliye işleriyle görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş 6. Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here